Verzeker je boot met een uitstekende bootverzekering

We zullen je naar alle waarschijnlijkheid geen schokkend geheim vertellen wanneer we zeggen dat heel wat mensen een groot deel van hun leven dromen over het aankopen van een boot. Wanneer ook jij over een dergelijke droom beschikt en als je het idee hebt aangevat om een boot aan te schaffen dien je in de praktijk altijd rekening te houden met het mogelijks willen afsluiten van een zogenaamde bootverzekering. Dit is een verzekering waar door de jaren heen al heel wat over gezegd en geschreven is. Ben jij ook benieuwd om meer te ontdekken over het afsluiten van een verzekering voor jouw (toekomstige) boot? Dan is verder blijven lezen alvast zeker de boodschap.

Geldt er een verplichting voor de bootverzekering?

Voor gemotoriseerde voertuigen die in het verkeer in Nederland worden gebracht geldt dat ze altijd voorzien moeten zijn van minstens de WA-verzekering. Het gaat hierbij dan om de verzekering die tussenkomt wanneer er sprake is van schade aan derden. Voor heel wat mensen die voor de eerste keer in hun leven eigenaar worden van een boot geldt dat zij over het sterke vermoeden beschikken dat ook het afsluiten van een bootverzekering wettelijk is verplicht. Dat is niet zo, althans niet hier in Nederland. De Nederlandse overheid heeft tot op moment van schrijven zo’n verplicht niet ingevoerd. Dit gezegd hebbende moet er hier wel een kanttekening bij worden gemaakt. 

In het bijzonder als je het plan hebt opgevat om een zeer dure boot aan te kopen spreekt het voor zich dat je er rekening mee moet houden dat er daarvoor mogelijks een krediet dient te worden afgesloten. Het afsluiten van een dergelijk krediet is één ding, maar gedurende de looptijd van dat krediet is het natuurlijk wel zeer belangrijk om de waarde van je boot zo optimaal mogelijk te kunnen beschermen. Mede omwille van deze reden is het zo dat heel wat kredietverstrekkers er wel degelijk voor kiezen om een bootverzekering te verplichten. Dit althans minstens voor de looptijd van de lening. Is de krediettermijn afgelopen en de boot betaald? Dan kan je de verzekering eventueel stopzetten. Of dit dan wel of niet verstandig is laten we graag aan jou over om te bepalen. 

In andere landen vaak wel degelijk verplicht

Het is van cruciaal belang om er aandachtig voor te zijn dat de geldende regelgeving in Nederland niet persé hoeft te gelden voor andere landen ook. Sterker nog, in de praktijk is dat helemaal niet het geval, integendeel. Voor de andere landen die deel uitmaken van ons mooie Europa geldt namelijk dat zij er niet zelden wel degelijk voor hebben gekozen om de bootverzekering bij wet te verplichten. Het gaat daarbij dan uiteraard uitsluitend om de WA-dekking. Enkele landen waar je hier zeker rekening mee zal willen houden zijn onder meer de volgende:

  • Griekenland;
  • Spanje;
  • Italië;
  • Kroatië; 

Bovenstaande landen zijn slechts enkele voorbeelden van landen waarin het afsluiten van een verzekering voor een boot dus wel degelijk een wettelijke vereiste is. In het bijzonder wanneer je van plan bent om naar het buitenland op vakantie te gaan met je boot zal je dan ook tot de vaststelling komen dat het altijd van belang is om even grondig te controleren of er mogelijks een verzekeringsplicht geldt in het land in kwestie of niet. Is die er inderdaad? Hou er dan beslist rekening mee dat deze niet alleen geldt voor inwoners, maar zeker ook voor toeristen. 

Hoe kan je je boot precies verzekeren?

Voor het afsluiten van een bootverzekering geldt in de praktijk dat het mogelijk is om een keuze te maken tussen drie verschillende opties. Voor deze opties geldt dat ze eigenlijk sterk vergelijkbaar zijn met deze die worden aangeboden voor bijvoorbeeld het verzekeren van een auto. Dit betekent concreet dat we voor boten ook een onderscheid maken tussen de volgende opties:

  1. De WA-verzekering;
  2. De WA+ beperkt casco verzekering;
  3. De WA+ volledige cascoverzekering, ook wel de allrisk genoemd; 

Je boot verzekeren door middel van de WA-verzekering kan in bepaalde landen (niet in Nederland dus) wel degelijk verplicht zijn. Op deze manier kan je er op rekenen dat de schade die je aanricht met jouw boot aan derden wordt gedekt. Van cruciaal belang is hierbij om er rekening mee te houden dat er op geen enkele manier een dekking wordt voorzien voor schade die ontstaat aan jouw eigen boot. Voor dergelijke schade zal je dus in dit geval altijd zelf moeten opdraaien. 

Uitgebreider je boot verzekeren? Dat is zeker mogelijk! 

De gewone WA-verzekering afsluiten als bootverzekering zorgt er in de praktijk voor dat je kan rekenen op heel wat interessante voordelen. Niet in het minst kan je er op deze manier bijvoorbeeld op rekenen dat je niet meer geconfronteerd zal worden met problemen in landen waarin je verplicht bent om houder te zijn van een bepaalde bootverzekering. Dat is echter niet alles. Ook de hoge kosten die doorgaans het gevolg kunnen zijn van een schadegeval met derden zijn verzekerd. 

Toch is het zo dat veel mensen ervoor kiezen om een nog wat meer uitgebreide bootverzekering af te sluiten. Het gaat hierbij dan om een verzekering waarbij er niet alleen sprake is van een WA-dekking, maar ook van aanvullende dekkingen. Denk hierbij dan concreet aan onder meer de WA+ beperkt casco verzekering, maar wat daarenboven ook te denken van de WA+ volledige cascoverzekering? In het bijzonder voor deze laatste geldt dat ze er bekend om staat erg interessant te zijn. Dit niet in het minst voor mensen die hebben geïnvesteerd in de aankoop van een zeer dure boot. 

Hoe druk je de kosten van jouw bootverzekering?

Ondanks niet verplicht is het dus duidelijk zo dat er heel wat belangrijke redenen aangehaald kunnen worden om er alsnog voor te kiezen om een bootverzekering af te sluiten. Wil jij dit ook graag doen, maar ben je nog op zoek naar een manier om de kosten zoveel mogelijk binnen de perken te houden? Dan is het altijd een goed idee om ervoor te kiezen om de bootverzekeringen bij verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. Bovendien is het ook met zekerheid een uitstekende keuze om het eigen risico onder de loep te nemen. Ook deze is immers erg belangrijk. Voor het verzekeren van boten ben je bij Alpina Financieel Advies aan het juiste adres.